Tvorivý program - konštrukčný program 

Konštrukčný program je zameraný na tvorivú tímovú spoluprácu, rozdeľovanie úloh podľa špecifických schopností a zručností členov tímu, "team spirit", kreatívne riešenie výziev, rýchle a správne rozhodovanie, časový management, prípravu stratégie riešenia, realizáciu a prezentáciu spoločného konštukčného projektu.

 


 


 
Created by run.skHore