ČLENSTVO
 
KLASTER TURIEC    Spoločnosť FATRA SKI je jedným so zakladajúcich členov KLASTRA TURIEC – združenia cestovného ruchu.
SACKA                         Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr
Unia LaSS                   Únia lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska
ZTT                             Združenie turizmu Terchová
ZCRVF                        Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra
MAS TURIEC              Miestna akčná skupina Turiec  

 
Created by run.skHore