Vyhľadávanie v lavínach

Účastníci programu sa oboznámia s problematikou pohybu vo voľnom teréne, s rizikami, ktoré s tým súvisia a so zásadami správania sa v kritických situáciách. Následne sa oboznámia s vybavením, ktoré je potrebné mať pri pohybe vo voľnom zasneženom teréne s sebou a naučia sa s ním pracovať. Na záver si vyskúšajú v teréne rôzne spôsoby vyhľadávania predmetov/osôb v lavínach certifikovanými vyhľadávacími prístrojmi a absolvujú záverečné preteky. Aktivity vo voľnom teréne spájame s prechádzkou na snežniciach aleo na skialpoch.
Vyhľadávacie aktivity podporujú prácu v tíme: prípravu a plánovanie, zvažovanie rizík, efektívnu komunikáciu, rýchle vyhodnocovanie krízových situácií a prijímanie správnych rozhodnutí.
 
 


 
Created by run.skHore