Outdoorovo-teambuildingové programy

Hlavnou črtou našich outdoorovo-teambuildingových programov je zážitok, dosahovaný pri spoločných aktivitách v prírode.

Hlavné typy našich programov:

OUTDOOR-TEAMSPIRIT&FUNDOOR EVENTS
Zábavné programy na nenútené zlepšenie vzájomnej komunikácie a spolupráce
OUTDOOR-TEAMBUILDING
Programy zamerané na cielené, premyslené a štrukturované budovanie a rozvoj pracovných tímov a ich tvorivého výkonového potenciálu.
OUTDOOR-MANAGEMENT TRAINING
Tréningy s jasne definovanými vzdelávacími cieľmi

Ponúkané programy sú tematické, organizované formou špeciálnych súťaží/aktivít na samostaných stanovištiach. Pripravujeme ich na základe požiadaviek objednávateľa a realizujeme s kompletným materiálno-technickým a personálnym zabezpečením na kľúč.

 
 


 
Created by run.skHore