Zimné teambuldingové hry

Zimný program je určený na skalitnenie tímových interpersonálynch vzťahov zábavnou a hravou formou. Je tvorený kombináciou rôznych teambuildingových hier, zameraných na vzájomnú komunikáciu, koordináciu, spoluprácu, rýchlosť, šikovnosť a logické myslenie. Výber hier závisí od prostredia, kde sa program realizuje, od témy v akom duchu sa realizuje a požiadaviek zadávateľa. Veľmi často sa teambuildingové hry kombinujú so športovým, GPS geocatchingovým resp. iným programom.
 
 


 
Created by run.skHore