Categories
POLITIKA KVALITY
 
Manažment spoločnosti vedomý si svojej zodpovednosti za kvalitu, vyhlasuje svoju politiku kvality s nasledovnými princípmi:
Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
Efektívnosť a vysoká kvalita všetkých činností je predpokladom na upevnenie a neustále zlepšovanie nášho postavenia na domácom trhu a vytvárajú predpoklad pre rozvoj zahraničných aktivít.
Určenie kvality je prvou a základnou úlohou, za ktorej splnenie zodpovedajú pracovníci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných miestach.
Reagujeme na požiadavky zákazníkov, legislatívy a noriem a trvalo zlepšujeme efektivnosť systému manažérstva kvality.
Objektívnym výberom začleňujeme dodávateľov do nášho systému manažérstva kvality.
Istota trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality je podporovaná a zabezpečovaná aktívnym prístupom pracovníkov na všetkých úrovniach spoločnosti.
Starostlivosť o sociálne zabezpečenie, životné a pracovné prostredie je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
Organizovaním  svojej práce a vystupovaním pomáha  každý náš pracovník budovať dobré meno spoločnosti a stabilizovať pozíciu spoločnosti u zákazníkov.

Certifikát systému manažérstva kvality

Certificate od management systems


 
Created by run.skTop